GERMALL.MN онлайн худалдааны систем & платформ

WWW.GERMALL.MN онлайн худалдааны систем & платформын хөгжүүлэлт үргэлжилж байна

Бид Монголын хамгийн анхны гэр ахуйн хэрэгцээт барааны онлайн төв дэлгүүр болох www.germall.mn портал вэб системийн хөгжүүлэлтийг хийж байна. 

Онцлогуудаас: 

 • Ялгарахуйц анхдагч creative бие даасан брэнд вэб дизайн
 • Респонсив шийдэл. Ямар ч төхөөрөмж дээр дизайны зохицон өөрчлөгдөх боломжоор хангагдсан
 • Өндөр түвшний анхдагч технологи & программчлал
 • Тооцооллын бие даасан систем
 • Барааны бүрэн динамик бие даасан систем
 • Агуулахын систем
 • Олон төрөлт төлбөр тооцооны бүрэн систем
 • Нарийвчилсан алгоритм
 • Хүсснээрээ нэмэлт хөгжүүлэлт хийх боломж
 • Нийлүүлэгчийн систем
 • Худалдан авагчийн модуль
 • Бараа захиалгын систем
 • Системийн аюулгүй байдал
 • Хөгжүүлэлтийн үйлчилгээ гээд олон нэмэлт боломжуудыг шингээсэн шинэ систем гарч байна.