EREN.MN мэдээллийн портал сайт

    Эдийн засаг, уул уурхай, улс төр, нийгэм, чөлөөт мэдээллийн портал сайтыг гүйцэтгэлээ. 

  • Бүрэн динамик
  • Респонсив шийдэлтэй
  • Удирдлагын систем нь 100 хувь монгол хэлтэй
  • Архиваа нүүрнээс огноогоор үзэх боломжтой
  • Шууд бичлэгтэй
  • Бусад

Вэб сайт: http://www.eren.mn